„Varliukų“ grupė

,,Varliukų“ grupėje skatinamas visapusiškas vaiko tobulėjimas, aktyvumas, žingeidumas, noras pačiam atrasti bei pažinti. Siekiant šių tikslų grupėje aktyviai taikomas projekto metodas, įgyvendinamos netradicinės veiklos, daug dėmesio skiriama tyrinėjimui, eksperimentams. Aktyviai siekiame, kad vaiko ugdymas neapsiribotų grupės aplinka, vaikai dažnai keliauja į parką, mišką, kitas sociakultūrines erdves, kurios skatina aktyviau pažinti, tyrinėti, pastebėti. Grupės ugdymo(si) planą papildo aktyvus gamtamokslinio ugdymo(si) modelio veiklų įtraukimas. Varliukų grupėje vaikai dažnai taiko STEM metodus, yra aktyvūs augalų, aplinkos, metų kaitos pasikeitimų stebėtojai ir tyrinėtojai. Varliukų grupėje vaikų ugdymui įvairiapusiškai išnaudojamos išmaniosios technologijos :interaktyvi lenta, plančetiniai kompiuteriai, šviesos stalas. Taip pat grupėje daug dėmesio skiriama glaudžiam grupės vaikų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir tėvelių bendradarbiavimui. Grupėje dažnai organizuojamos, įgyvendinamos įvairios veiklos, kuriose tėveliai yra aktyvūs vaikų ugdymo(si) partneriai.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą