„Drugelių“ grupė

“Drugelių”  lopšelio grupė, kurioje vaikai žaidžia, mokosi, bendrauja ir tobulėja. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas bei pasitikėjimas savimi, kuris garantuoja vaikų poreikių tenkinimą ir jų kompetencijų ugdymą. “Drugelių” grupėje taikome STEAM patirtinį ugdymą – tokiu metodu vaikų smalsumas skatinamas per praktinę veiklą (eksperimentus, bandymus ir tyrinėjimus). Stengiamasi palaikyti šiltus tarpusavio santykius bei teigiamas emocijas. Pripažįstame kiekvieno vaiko asmenybės, mąstymo, jausenos ir gyvenimiškos patirties unikalumą. Plėtojant vaikų gebėjimus, nuostatas ir vertybes, suteikiant žinių, dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose, parodose, taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su ugdymo įstaigos kitomis grupėmis. Ugdomam procesui modernizuoti naudojamos šiuolaikinės technologijos (interaktyvi lenta, planšetės), taikomi įvairūs dėmesio atkreipimo būdai, kurie skatina vaiką aktyviai įsitraukti į veiklą, kritiškai mąstyti. Siekiame glaudaus bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, švenčiame kalendorines šventes, puoselėjame grupės tradicijas.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą