Nuotolinis mokymas

Titulinis / Nuotolinis mokymas

KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” PEDAGOGŲ GOOGLE DRIVE PATFORMA NUOTOLINIO MOKYMO PATIRTYS IR REZULTATAI

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14nSuSf-wDjNgFLHkYssnk9-s653rAMf7

KAUNO R. RAUDONDVARIO  LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Nuotolinio-ugdymo-organizavimo-tvarkos-aprašas_Riešutėlis1.pdf

KAUNO R. RAUDONDVARIO  LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ PRIEMONIŲ PLANAS

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Priemonių-planas-dėl-ugdymo-organizavimo-nuotoliniu-būdu_Riešutėlis.pdf

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Įsakymas-Nr.-V-372-Nuotolinis-mokymo-organizavimas.docx

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą