Erasmus +projektai

2021 metų lapkričio 15-19 dienomis  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Cipkuvienė dalyvavo trečiajame mobilume Erasmus+ projekto „Magic: Motivate Games, Increase Competencesw“ (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„)  mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais  Šiaurės Makedonijoje, Berovo mieste. Į sustitikimą atvyko projekto partneriai iš Rumunijos ir Turkijo. Italijos atstovai neatvyko dėl kilusios pasaulinės Covid-19 pandemijos. Berovo miesto mokykloje OOU,,Dedo iljo Maleshevski” vyko  susitikimai, kurių metu šalys partnerės pristatė  lauko žaidimus skirtus ugdytinių gebėjimams ugdytis, taip buvo pasidalinta šalių kultūriniais lauko žaidimais. Mokyklos mokytojai rode kūno kultūros integruotas veiklas lauko sporto aikštelėje. Strumicos mieste, vaikų užimtumo centre,  lauko ir vidaus žaidimų veiklas, kurias buvo paruošusios mokytojos,  kartu su projekto svečiais atliko ikimokyklinio amžiaus vaikai. Negrove aplankytas Edukacinis centras tausojantis gamtą, įsikūręs gamtos apsuptyje, gausus pažintinių natūralių ir skaitmeninių priemonių tiek viduje, tiek kieme,kuriame vyksta edukacinės veiklos mokiniams. Pristatyti ir išmėginti gamtos pažinimo žaidimai lauke integruotai lavinant įvairius ugdytinių gebėjimus. Šiaurės Makedonija  žavi savo gamta, kalnais, uolienomis, kurios sudaro puikias sąlygas vaikams ugdytis natūralioje gamtos aplinkoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020m spalio 27 d. 10 val. Raudondvario lopšelis-darželis “Riešutėlis” Zoom platformoje organizavo respublikinį ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektą “Ką gali projektas, kurio metu ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Šulmeister pasidalino gerąją pedagogine patirtimi Erasmus+ projekto „Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas“partnerių susitikimo mokymo, mokymosi ir dėstymo tikslais Rumunijoje, Sibiu mieste.

2020 m. kovo 8-13 dienomis įgyvendindama tarptautinio Erasmus + projekto „Magic: Motyvate Game, Increace Competence“ ( „Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas“ ) mobilumą Mokymo, Mokymosi ir Dėstymo tikslais  (trumpalaikiai mokinių grupių mainai) Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ bendruomenė įstaigoje sutiko projekto partnerius iš Rumunijos ir Šiaurės Makedonijos.  Projekto partneriai Iš Turkijos ir Italijos nedalyvavo šiame mobilume dėl COVID-19. Veiklose jie dalyvavo nuotoliniu būdu. Projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė darželio salėje pasveikino svečius, pristatė vizito programą, o mažieji ugdytiniai, apsirengę tą šalį atspindinčiais drabužiais, pristatė pasirodymą valstybių partneriams. Projekto partneriai susipažino su lopšelio-darželio „Riešutėlis“ ugdomosiomis aplinkomis, ugdomojo proceso organizavimu, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo ypatumais. Projekto partneriai mokyklinio (pradinio) amžiaus vaikai  kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytojų organizuotose veiklose, bendrose veiklose atliko užduotis apie žaislus ir žaidimus su jais. Didelio susidomėjimo sulaukė Senovinių žaislų paroda, kurią surengti padėjo darželio vaikučių tėveliai.  Vizito metu svečiai susipažino su Lietuvos žaislų istorija, pristatė savo šalies žaislų istorijas. Vyko edukacinės veiklos su moliu, gintaru, siūlais, drauge su ugdytiniais mokytojai statė savo šalies įžymias pilis iš antrinių žaliavų.. Aplankėme Vilniaus žaislų muziejų, Trakų pilį, Raudondvario dvarą, Laisvalaikio ir užimtumo centrą Oplia. Nuoširdus ir pasiaukojantis visos lopšelio-darželio „Riešutėlis“ bendruomenės darbas paliko gerą įspūdį.

https://youtu.be/4bAdFslqsyc?list=PLFXJT1-hQlMyoq0XmkoXj-u8sDCYImHWU

2019 metų gruodžio 1-7 dienomis  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“projekto koordinatorė direktorė Jolanta Gaučienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Šulmeister buvo išvykusios Erasmus+ projekto „Magic: Motivate Games, Increase Competencesw“ (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„) partnerių susitikimą mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais  Rumunijoje Sibiu mieste. Projekto partneriai rumunai priėmė savo gimnazijoje „Ion Luca Caragiale“, kuriai vadovauja profesorius Simion Constantin Pomulus. Susitikimuose dalyvavo mokyklų ir darželių atstovai iš Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Italijos. Stebėjome veiklas, dalinomės patirtimi apie ugdymą grįstą žaidimu. Bendradarbiaujant rengėme veiklų (pamokų) planus, kiekviena valstybė pristatė savo edukacinę sistemą, jos ypatumus. Penktą dieną vykome į vaikų darželį Nr. 33, Sibiu mieste, kuriame turėjo galimybę susipažinti su vaikų ugdymo procesu ir įstaigos veikla pagal valstybės švietimo politikos  reglamentuojamus dokumentus. Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su tėvais, jų įtraukimas į ugdymo procesą, veiklas, tradicijų perdavimas vaikams kasdieninėje ugdytinių veikloje, edukacinės veiklos už įstaigos ribų ir ugdymas per kompetencijas, atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius. Pedagogas skiriama daug laiko kasdieniniam grupės veiklos planavimui, ugdytinių vertinimui.  Darželio politika – kaip mes galime pasiekti savo siūlomus tikslus? Per žinias, projekciją, įgyvendinimą, skatinimą, meistriškumą, elgesį, paskatas. Įstaiga vadovaujasi prancūzų pedagogo Maurice Debesse filosofija:  „Palaimintas vaikas, kuris kiekviename savo kelionės etape susiduria su auklėtoju, galinčiu palaipsniui suteikti jam stiprybės ir impulso, reikalingo visapusiškam jo, kaip žmogaus, likimui užpildyti“.

Tokio lygio projektas įstaigoje yra pirmas, keliantis iššūkių, o taip pat ir unikalių galimybių tobulėti. Jau 2020 metų kovo mėnesį partneriai  bus priimami mūsų įstaigoje.

Laimėtas Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas”

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą