Erasmus +projektai

Galutinis projekto produktas – žurnalas “MaGIC“.

Projekto įgyvendinimas turėjo didžiausią poveikį mokiniams, nes jie turėjo realią galimybę susitikti su kitų šalių vaikais bei patys išvykti. Mokiniai žaidimų pagalba pradėjo lengviau įsisąvinti mokomąją medžiagą. Atlikus vertinimus mokytojai teigia, kad 85 proc. mokinių yra kūrybiški, gebantys kritiškai mąstyti, aktyvūs pamokose, nes žaidimu grįsto ugdymo dėka mokiniai geba nukreipti savo energiją fizinei, protinei ir pažintinei veiklai. Į projekto veiklas įtraukti visi mokiniai, taip pat ir negalią turintys vaikai bei ukrainiečiai. Mokiniai mokėsi ne tik anglų, bet ir italų, rumunų, makedoniečių, turkų kalbas. Mokytojai ir mokiniai parengė 2 pristatymus šalių partnerių kalbomis. 100 proc. mokytojų patobulino savo profesines kompetencijas žaidimais grįstame ugdyme, padidino savo metodinės medžiagos resursus žaidimais, kuriuos sėkmingai integruojame į mokomąjį procesą, sėkmingai pradėjo integruoti žaidimus, siekiant mokymo tikslų. Dalyvavo nuotoliniuose susitikimuose su kolegomis iš ES, keitėsi žaidimų, kurie gali būti integruojami į pamokas idėjomis tiek klasėse, tiek lauke ar kitose netradicinėse aplinkose (miške, parkuose). 80 proc. mokytojų patobulino anglų kalbos žinias, vykdomi Etwinnig programos projektai. Sukūrėme 36 video, kuriuos gali matyti visas pasaulis ir semtis žaidimų idėjų patirties. Organizuojamų mokymų, diskusijų metu dalinomės gerąja patirtimi su tėveliais bei rajono mokytojais. Tėvai pristatė žaidimus, kuriuos žaidžia namuose. Organizavome renginį „Žaidžiu su šeima“. Projektas suvienijo mokyklos, rajono bendruomenes. Projekto sklaidai naudojome Facebook, Etwinning, mokyklos svetainę, sistemą „Mūsų darželis“, reklaminius stendus bei projekto veiklų stendą įstaigoje. Surengėme 4 pristatymus apie projekto veiklas ir rezultatus, kuriose dalyvavo 104 mokytojai, 15 mokyklų vadovų bei 200 tėvų. Projektą pristatinėjome ir dalinomės tarptautine patirtimi su įgyvendinamais eTwinning programos projektų partneriais. Pradėta rengti kito Erasmus programos paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. gegužės 22-28 dienomis projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė ir mokytoja Rūta Tamošiūnienė bei keturi lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo vizite Turkijoje Tömük Cumhuriyet İlkokulu darželyje. Mokymo, mokymosi, dėstymo tikslais (trumpalaikiai mokinių mainai). Vizito metu ugdytiniai pristatė tradicinius žaidimus. Jų pamokino kitus projekto dalyvius. Mažieji turėjo unikalią galimybę bendrauti su kitų valstybių vaikais, mokytojais tėvais. Visi aplankėme Mersino archeologijos muziejų, jūros- miško mokyklą. Šioje mokykloje mokėmės piešti augalais, taip pat ritmikos, dalyvavo orientacinėje veikloje. Nuplaukėme laivu į princesės pilį, „pasakų šalį“.  Buvo nuostabu stebėti, kuomet vaikai net nemokėdami kalbos geba bendrauti, įsitraukti į visas veiklas. O atsisveikinti su partneriais buvo dar sunkiau.

Tradiciniai žaidimai

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. gegužės 9-13  dienomis įgyvendindama tarptautinio Erasmus + projekto „Magic: Motivate Game, Increace Competence“ ( „Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas“ ) mobilumą Mokymo, Mokymosi ir Dėstymo tikslais  (trumpalaikiai mokinių grupių mainai) Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ bendruomenė įstaigoje sutiko projekto partnerius iš Turkijos.  Projekto partneriai Iš Turkijos  nedalyvavo  2020 m. kovo 8-13 dienomis projekto mobilume dėl COVID-19. Veiklose jie tada  dalyvavo nuotoliniu būdu. Projekto koordinatorė direktorė Jolanta Gaučienė darželio salėje pasveikino svečius, pristatė vizito programą, o mažieji ugdytiniai, pasipuošę tautiniai lietuvių liaudies drabužiais, svečiams pristatė savo šalies liaudies šokius ir dainas. Projekto partneriai susipažino su lopšelio-darželio „Riešutėlis“ ugdomosiomis aplinkomis, ugdomojo proceso organizavimu, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo ypatumais. Projekto partneriai – mokytojos ir ugdytiniai ,ikimokyklinio amžiaus vaikai,  kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo mokytojų organizuotose veiklose, bendrose veiklose atliko užduotis apie žaislus ir žaidimus su jais.  Raudondvaryje svečiai iš Turkijos susipažino su Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos aplinkomis, kartu atliko veiklas. Su bendraamžiais susitiko Raudondvario lopšelyje – darželyje ,,Riešutėlis”, drauge žaidė žaidimus, įsijungė į ugdomąsias veiklas. Vizito metu svečiai susipažino su Lietuvos žaislų istorija, aplankė Žaislų muziejų Vilniuje. Svečiai aplankė Trakų pilį, Raudondvario dvarą,  Kauno Ivanausko zoologijos muziejų.   

  

 

2022 metų kovo 27 – balandžio 2 dienomis Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis” projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė, logopedė Edita Katelienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Bobinaitė dalyvavo 4-jame mobilume Erasmus+ projekto – „Magic: Motivate Games, Increase Competences” (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„) mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais Italijoje, Avezzano mieste. Susitikime dalyvavo partneriai iš Rumunijos ir Turkijos. Makedonijos atstovai neatvyko dėl Covid-19 pandemijos susiklosčiusių kelionės reikalavimų.

Projekto partneriai lankėsi Avezzano miestelio ugdymo įstaigose – G. Cianciusi vardo darželyje, Borgo Pineta ir Via delle Industrie pradininėse mokyklose, bei A. Vivenza vidurinio ugdymo mokykloje. Visas 4 ugdymo įstaigas sieja organizacinė centralizuota valdymo struktūra.

Susitikimų metu, šalys partnerės aptarė rengiamos projekto knygos dizaino, turinio bei struktūros kriterijus. Taip pat, dalyvavo bendrose Workshop dirbtuvėse su įstaigų ugdytiniais bei mokytojais, žaisdami įvairius žaidimus – t.y. interaktyviuosius IKT taikymo žaidimus, tradicinius liaudies bei judriuosius žaidimus integruotus į veiklas lauko sporto aikštelėse. Džiugu buvo matyti, žibančias smalsumu Italijos vaikų akis, visiškai nebijančius užsienio kalbos barjerų, nes šio projekto kalba – žaidimas.

Lankytasi Rovere miestelyje įsikūrusiame Apeninų kalnuose, kuris dar yra garsus ir žinomas, kaip didžiausias Italijos Abruzzo regiono nacionalinis kalnų parkas. Čia taip pat veikia Edukacinis centras, siūlantis aktyviąsias patyrimines pamokas, ne tik skatinančias tausoti bei saugoti gamtą, bet ir ją pažinti natūralių ir skaitmeninių priemonių pagalba tiek viduje, tiek keliaujant kalnų takeliais. Projekto partneriai turėjo galimybę išmėginti gamtos pažinimo žaidimus lavinančius įvairius ugdytinių gebėjimus bei skatinančius ugdyti(s) kritinį mąstymą.

Vizito metu, taip pat lankytasi istoriniame Alba Fucens miestelyje, kuris buvo svarbus Romos kolonijai dar 303 m. Pr. M. E . Tai senovės Romos miestas Apeninų pusiasalio Velino kalno papėdėje, L ‘ Aquila provincijoje. Alba Fucens miestelis – garsusis archeologinis perlas, kurio amfiteatro griuvėsiai matę gladiatorių pasirodymus, dėl nuostabios akustikos yra vis dar naudojami pasaulinio garso koncertams ir kitiems renginiams. Aplankyta gražioji Celano miestelio kalnuose Piccolomini Celano pilis, turtinga savo istorija ir paslaptinguoju vaiduokliu. Na ir, žinoma, amžinasis Romos miestas, amžinoji Italijos sostinė. Šių turiningų pasivaikščiojimų metu, projekto partneriai ne tik turėjo galimybę labiau pažinti italų kultūrą bei istoriją, bet taip pat buvo įtraukti į interaktyviuosius pažintinius žaidimus.

Ir visai nenuostabu, jog Italija jau nuo seno žavi pasakiška gamta, neišsemiamais istorijos klodais, miesteliais, kurie tarytum visai netyčia yra įsikūrę Apeninų pusiasalio kalnų papėdėse, bei sudaro puikias natūralias sąlygas vaikams žaismingai ir aktyviai pažinti bei mokytis.

 

 

 

 

 

2021 metų lapkričio 15-19 dienomis  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Cipkuvienė dalyvavo trečiajame mobilume Erasmus+ projekto „Magic: Motivate Games, Increase Competencesw“ (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„)  mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais  Šiaurės Makedonijoje, Berovo mieste. Į sustitikimą atvyko projekto partneriai iš Rumunijos ir Turkijos. Italijos atstovai neatvyko dėl kilusios pasaulinės Covid-19 pandemijos. Berovo miesto mokykloje OOU,,Dedo iljo Maleshevski” vyko  susitikimai, kurių metu šalys partnerės pristatė  lauko žaidimus skirtus ugdytinių gebėjimams ugdytis, taip buvo pasidalinta šalių kultūriniais lauko žaidimais. Mokyklos mokytojai rode kūno kultūros integruotas veiklas lauko sporto aikštelėje. Strumicos mieste, vaikų užimtumo centre,  lauko ir vidaus žaidimų veiklas, kurias buvo paruošusios mokytojos,  kartu su projekto svečiais atliko ikimokyklinio amžiaus vaikai. Negrove aplankytas Edukacinis centras tausojantis gamtą, įsikūręs gamtos apsuptyje, gausus pažintinių natūralių ir skaitmeninių priemonių tiek viduje, tiek kieme,kuriame vyksta edukacinės veiklos mokiniams. Pristatyti ir išmėginti gamtos pažinimo žaidimai lauke integruotai lavinant įvairius ugdytinių gebėjimus. Šiaurės Makedonija  žavi savo gamta, kalnais, uolomis, kurios sudaro puikias sąlygas vaikams ugdytis natūralioje gamtos aplinkoje.

Lauko žaidimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodį mokytojai su ugdytiniais rengė Kalėdinius sveikinimus projekto partneriams.

 

2020 m. spalio 27 d. 10 val. Raudondvario lopšelis-darželis “Riešutėlis” Zoom platformoje organizavo respublikinį ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektą “Ką gali projektas, kurio metu ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Šulmeister pasidalino gerąją pedagogine patirtimi Erasmus+ projekto „Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas“partnerių susitikimo mokymo, mokymosi ir dėstymo tikslais Rumunijoje, Sibiu mieste.

2020 m. kovo 8-13 dienomis įgyvendindama tarptautinio Erasmus + projekto „Magic: Motivate Game, Increace Competence“ ( „Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas“ ) mobilumą Mokymo, Mokymosi ir Dėstymo tikslais  (trumpalaikiai mokinių grupių mainai) Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ bendruomenė įstaigoje sutiko projekto partnerius iš Rumunijos ir Šiaurės Makedonijos.  Projekto partneriai Iš Turkijos ir Italijos nedalyvavo šiame mobilume dėl COVID-19. Veiklose jie dalyvavo nuotoliniu būdu. Projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė darželio salėje pasveikino svečius, pristatė vizito programą, o mažieji ugdytiniai, apsirengę tą šalį atspindinčiais drabužiais, pristatė pasirodymą valstybių partneriams. Projekto partneriai susipažino su lopšelio-darželio „Riešutėlis“ ugdomosiomis aplinkomis, ugdomojo proceso organizavimu, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo ypatumais. Projekto partneriai mokyklinio (pradinio) amžiaus vaikai  kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytojų organizuotose veiklose, bendrose veiklose atliko užduotis apie žaislus ir žaidimus su jais. Didelio susidomėjimo sulaukė Senovinių žaislų paroda, kurią surengti padėjo darželio vaikučių tėveliai.  Vizito metu svečiai susipažino su Lietuvos žaislų istorija, pristatė savo šalies žaislų istorijas. Vyko edukacinės veiklos su moliu, gintaru, siūlais, drauge su ugdytiniais mokytojai statė savo šalies įžymias pilis iš antrinių žaliavų.. Aplankėme Vilniaus žaislų muziejų, Trakų pilį, Raudondvario dvarą, Laisvalaikio ir užimtumo centrą Oplia. Nuoširdus ir pasiaukojantis visos lopšelio-darželio „Riešutėlis“ bendruomenės darbas paliko gerą įspūdį.

https://youtu.be/4bAdFslqsyc?list=PLFXJT1-hQlMyoq0XmkoXj-u8sDCYImHWU

Žaislų/metodinių priemonių knyga

2019 metų gruodžio 1-7 dienomis  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“projekto koordinatorė direktorė Jolanta Gaučienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Šulmeister buvo išvykusios Erasmus+ projekto „Magic: Motivate Games, Increase Competencesw“ (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„) partnerių susitikimą mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais  Rumunijoje Sibiu mieste. Projekto partneriai rumunai priėmė savo gimnazijoje „Ion Luca Caragiale“, kuriai vadovauja profesorius Simion Constantin Pomulus. Susitikimuose dalyvavo mokyklų ir darželių atstovai iš Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Italijos. Stebėjome veiklas, dalinomės patirtimi apie ugdymą grįstą žaidimu. Bendradarbiaujant rengėme veiklų (pamokų) planus, kiekviena valstybė pristatė savo edukacinę sistemą, jos ypatumus. Penktą dieną vykome į vaikų darželį Nr. 33, Sibiu mieste, kuriame turėjo galimybę susipažinti su vaikų ugdymo procesu ir įstaigos veikla pagal valstybės švietimo politikos  reglamentuojamus dokumentus. Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su tėvais, jų įtraukimas į ugdymo procesą, veiklas, tradicijų perdavimas vaikams kasdieninėje ugdytinių veikloje, edukacinės veiklos už įstaigos ribų ir ugdymas per kompetencijas, atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius. Pedagogas skiriama daug laiko kasdieniniam grupės veiklos planavimui, ugdytinių vertinimui.  Darželio politika – kaip mes galime pasiekti savo siūlomus tikslus? Per žinias, projekciją, įgyvendinimą, skatinimą, meistriškumą, elgesį, paskatas. Įstaiga vadovaujasi prancūzų pedagogo Maurice Debesse filosofija:  „Palaimintas vaikas, kuris kiekviename savo kelionės etape susiduria su auklėtoju, galinčiu palaipsniui suteikti jam stiprybės ir impulso, reikalingo visapusiškam jo, kaip žmogaus, likimui užpildyti“.

Lietuvos edukacinė sistema

Veiklos pristatytos vizito Rumunijoje metu

Tokio lygio projektas įstaigoje yra pirmas, keliantis iššūkių, o taip pat ir unikalių galimybių tobulėti. Jau 2020 metų kovo mėnesį partneriai  bus priimami mūsų įstaigoje.

Laimėtas Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas”

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą