Įtraukusis ugdymas

 

Įgyvendinus Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” 2023 m. veiklos plano priemonę,  susitarta, dėl visiems mokyklos bendruomenės nariams priimtinos „Mokyklos kiekvienam“ nuostatos ir bendros Įtraukiojo ugdymo sampratą parengė direktorės įsakymu 2023 m. vasario  24 d.  Nr. V- 10 sudaryta darbo grupė vadovas – Renata Šereikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui; nariai: Edita Katelienė, logopedė, Rasa Memėnė, logopedė.

Įtraukiojo ugdymo samprata 2023 m.

Įgyvendinant Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis“ 2023 metų veiklos plano priemonę įstaigos bendruomenės apklausa ,,Įtraukties link. Kiek esame pasiruošę?“, direktorės įsakymu 2023 m. vasario  21 d.  Nr. V- 6,  sudaryta darbo grupė, kurios darbo vadovas – Renata Šereikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, darbo grupės nariai:  Edita Katelienė, logopedė, Rasa Memėnė, logopedė, Asta Žičkevičienė, mokytoja,  sudarė klausimyną elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis” ir parengė atsakymų apibendrinimą.

Apklausa Įtraukties link. Kur esame

,,Įtraukties link. Ką turėtų žinoti mokykla”, ATMINTINĖ MOKYKLOMS, Nacionalinė švietimo agentūra, VILNIUS, 2022

„Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla“

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PAGALBOS ĮSTAIGOJE SISTEMA

Specialiųjų poreikų pagalbos vaikui įstaigos sistema

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą