Savivalda

LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RIEŠUTĖLIS” TARYBA 

Pirmininkas

 • Aušra Bridikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sekretorius

 • Rūta Tamošiūnienė, neformalaus ugdymo pedagogė (kūno kultūra)

Nariai

 • Vaidas Večkys, tėvų atstovas
 • Dovilė Kymantienė, tėvų atstovas
 • Laura Živaitytė-Sarapienė, tėvų atstovas
 • Živilė Šulmeister, mokytoja
 • Birutė Bernatonienė, ūkvedė-dietistė

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas

 • Jolanta Gaučienė, direktorius

Sekretorius

 •  Renata Šereikienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Pedagoginiai darbuotojai.

METODINĖ DARBO GRUPĖ

Pirmininkas

 • Renata Šereikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorius

 • Živilė Šulmeister,  mokytoja

Nariai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

MOKYTOJŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkas

 • Jolanta Gaučienė, direktorė

Sekretorius

 • Edita Katelienė, logopedė

Nariai:

 • Živilė Šulmeister,  mokytoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas

 • Jolanta Gaučienė, direktorius

Sekretorius

 • Renata Šereikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai

 • Edita Katelienė, logopedė
 • Rūta Tamošiūnienė, neformalaus ugdymo  (kūno kultūra) mokytoja
 • Rita Savokaitienė,  mokytoja

DARBO TARYBA

Nariai

 • Aušra Bridikienė,  mokytoja
 • Edita Katelienė,  logopedė
 • Birutė Bernatonienė, dietistė/ukvedė
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą