Savivalda

LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RIEŠUTĖLIS” TARYBA 

Pirmininkas

 • Edita Katelienė, logopedė

Sekretorius

 • Rūta Tamošiūnienė, mokytoja

Nariai

 

 • Dovilė Kymantienė, tėvų atstovas
 • Živilė Šulmeister, mokytoja
 • Birutė Bernatonienė, ūkvedė-dietistė
 • Vaidas Večkys, tėvų atstovas
 • Rūta Čepšienė, tėvų atstovas

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas

 • Jolanta Gaučienė, direktorius

Sekretorius

 •  Renata Šereikienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Pedagoginiai darbuotojai.

METODINĖ DARBO GRUPĖ

Pirmininkas

 • Renata Šereikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorius

 • Živilė Šulmeister,  mokytoja

Nariai:

 • Mokytojai

MOKYTOJŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkas

 • Jolanta Gaučienė, direktorė

Sekretorius

 • Edita Katelienė, logopedė

Nariai:

 • Živilė Šulmeister,  mokytoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas

 • Jolanta Gaučienė, direktorius

Sekretorius

 • Renata Šereikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai

 • Edita Katelienė, logopedė
 • Rūta Tamošiūnienė, mokytoja
 • Rita Savokaitienė,  mokytoja
 • Greta Batavičiūtė, psichologė

DARBO TARYBA

Pirmininkas

 • Edita Katelienė, logopedė

Nariai

 • Nida Folkienė, mokyojo padėjėja
 • Birutė Bernatonienė, dietistė/ukvedė

 

ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas

 • Rūta Tamošiūnienė, mokytoja

Nariai

 • Živilė Šulmeister, mokytoja
 • Dovilė Kymantienė, tėvų atstovas
 • Birutė Bernatonienė, ūkvedė/dietistė
 • Loreta Kazlauskienė, mokytojos padėjėja
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą