Įstaigos projektai

2021 m. kovo mė. 29 d. – balandžio 12 d. darželyje vyko projektas „Velykos jau čia – bunda gamta“. Puoselėdama lietuvių liaudies tradicijas visa darželio bendruomenė pasitiko gražiausias pavasario šventes – Šv. Velykas bei Vaikų Velykėles. Vaikai, tėveliai, darželio mokytojos susibūrė į kūrybines dirbtuvėles, margino margučius, kūrė įvairiausiaus darbelius Velykų tema. vaikučiai gamino dovanėles bei šoko šokį savo krikšto mamytėms. Balandžio 2- ąją vykęs Šv. Velykų rytmetys grupėse neapsiėjo be gražių tradicinių žaidimų, dainelių, juoko ir šurmulio sulaukus svečiuose Velykės bei jos padėjėjo Velykų zuikučio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 kovo 15 – 19 dienomis darželio ugdytiniai dalyvaudami įstaigos projekte “Amatų savaitė”  grupių mokytojų organizuotose edukacinėse dirbtuvėlėse susipažino su tradiciniais lietuvių amatais, galėjo išbandyti savo jėgas pynimo, rišimo, puodų gaminimo, verbų gaminimo, vaistingųjų žolelių arbatos virimo veiklose. Savo patirtį apie sužinotą amatą vienos grupės vaikai perdavė kitos grupės vaikams, taip išbandydami  įvairius amatus. Nepaisant įsiterpusio karantino, darželio bendruomenė prisiminė Šv. Kazimiero šventės tradicijas. Vaikučiai kartu su mokytojomis ir tėveliais kūrė, gamino įvairius dirbinius, o dalyvaudami grupėse vykusioje Kaziuko mugėje tapo aktyviais šventės dalyviais ir herojais, kurie kvietė pasidžiaugti savo kurtais dirbiniais ir darbeliais. Šventinėje prekyboje, mainuose atsiskleidė vaikų, mokytojų kūrybingumas, iniciatyvumas, etnokultūra tapo vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. balandžio 14-19 dienomis, atsižvelgamos į neįprastas karantino sąlygas lopšelio – darželio “Riešutėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytojos  bendradarbiaudamos su ugdytinių tėveliais pratęsė šias gražias vaikų Velykėlių šventės tradicijas ir įgyvendino projektą “Vaikų Velykėlės”. Namuose vaikai su tėveliais aptarė šventei būdingas tradicijas ir papročius, žaidė žaidimus, šoko “Kiškių polką”, dainavo, kūrė šventės akcentus, gamino dovanėlę krikšto mamai, o kai kas ir krikšto tėčiui, kurias po to saugiu būdu jas padovanojo. Sukurta virtuali vaikų kūrybinių darbelių paroda “Dovanėlė krikšto mamai”, kurioje galite pasidžiaugti užfiksuotomis šventinėmis nuotaikomis ir vaikų pagamintais darbeliais. Tariame AČIŪ tėveliams už jų nuoširdžias pastangas siekiant darnaus vaikų ugdymosi! 🙂

Virtuali vaikų kūrybinių darbelių paroda “Dovanėlė krikšto mamai”

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Dovanele-krikšto-mamai.mov

Bendras nuotolinis šokis “Kiškių polka”

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Kiškių-polka.mp4

2020 m. kovo 2-6 d. Raudondvario lopšelyje-darželyje ,,Riešutėlis” vyko projektas – ,,Kaziuko mugė”. Jo metu vyko edukacinės pamokėlės: Vabaliukų grupėje -,,Linksmieji sodinukai”, Drugelių grupėje-,,Vilnos burtai”, Žiogelių grupėje -,,Kaziuko ir Kazytės skanėstai”, Boružiukų grupėje – ,,Velykinė verba”, Varliukų grupėje – ,,Kaziuko pyragas”. Kovo 4 dieną vaikai šurmuliavo Kaziuko turguje grupėse, vieni pas kitus. Valiuta, kuria buvo perkamos mugės gėrybės – šypsena., vyriausieji prekiavo pinigais. Juk taip smagu dalintis, vaišinti, ragauti ir džiaugtis.

        

2020 m. vasario 10-17 dienomis įstaigoje įgyvendintas projektas ,,Trijų spalvų draugystė”. Projektas skirtas paminėti vasario 16-osios šventę. Projekto ,,Trijų spalvų draugystė” metu vaikai susipažino su Lietuvos simboliais – herbu, himnu, Lietuvos trispalve, gimtosios kalbos gražiausiais žodžiais. Taip pat vaikai domėjosi savo gimtojo miestelio – Raudondvario aplinka, lankė lankytinas miestelio vietas. Vasario 14 dieną įstaigos ugdytiniai dalyvavo akcijoje ,,Dovanoju vėliavėlę”. Akcijos metu sutiktiems Raudondvario gyventojams bei svečiams vaikai dovanojo savo gamintas trispalves, priminė, kokia svarbi šventė artėja. Vasario 17 dieną vaikai susirinko salėje, kur vyko rytmetys ,,Trijų spalvų simfonija”. Vaikai rytmečio metu dar kartą aptarė svarbią vasario16-osios šventės prasmę, dainavo daineles apie gimtąją Lietuvą, deklamavo eilėraščius apie gimtąją kalbą, šoko lietuvių liaudies šokį. Vyko ugdytinių piešinių paroda “Lietuvėlės spalvos”.

    

2020 m. sausio 20-24 dienomis darželyje vyko projektas skirtas triukšmo prevencijai “Ką kalba tyla?”. Tyla nekviečia apie save daug pasakoti. Tyla nori būti išgyvenama, ja reikia mėgautis. Ji neperša savo draugijos, o švelniai kviečia, prieina ir laukia, kol bus pastebėta.Neprabėkime pro šalį keturmyliais batais – gal tik švelniai priartinkime ant pirštų galiukų, kad jos neišgąsdintume ir neišsklaidytume.Ir būsime apdovanoti.(D.Žemaitytė). Tyliais, mažais uodo žingsneliais mūsų darželyje praėjo projektas ,,Ką kalba tyla” .  Vaikučiai išgirdo tylą, joje laisvai kūrė, žaidė relaksacinius žaidimus, dalinosi mintimis, kūrė tylos simbolį. Klausėsi įvairių garsų darželio ir lauko aplinkoje, analizavo kas juos sukelia. Džiaugiamės į projektą įsitraukusiais tėveliais, kurie vaikams papasakojo apie profesijas, kuriose reikalinga tyla.  Taip smagu augti ir kurti visiems kartu.

       

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą