Įstaigos projektai

2024 m. vasario 26 d. – kovo 3 d. darželyje vyko Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio “Riešutėlis” STEAM etnokultūrinis projektas “Kaziukas pražydo – paukštukai sugrįžo”. Lietuvoje Šv. Kazimierui pagerbti nuo seno buvo rengiamos iškilmingos procesijos, eitynės, puošiami namai, jų langai, gatvės- gėlėmis. Siekdami išsaugoti etnines tradicijas darželio vaikučiai, mokytojai, tėvai ir seneliai susitelkė bendrai kūrybai – įvairių amatų dėka, gaminti gėles ir taip neleisti ,,nuvysti” kasmetinėms tradicijoms. Projekto metu grupių ugdytiniai sužinojo kas yra šv. Kazimieras, išgirdo apie Kaziuko mugės papročius ir pasirinko vieną iš amatų: ,,Vabaliukai” ir ,,Drugeliai” tapo lipdytojais, ,,Boružiukai”- vėlėjais, ,,Žiogeliai”- rišėjais, ,,Varliukai” tekstilininkais, ,,Bitutės”- pynėjais”. Mokytojos drauge su vaikais ir jų tėveliais ar seneliais gėlyte kūrė kūrybinėse dirbtuvėse, kur mokėsi amato gudrybių. Vaikučių gamintomis gėlėmis pasipuošė darželio erdvė prie durų, kurioje gėlyčiu grožiu gali gėrėtis ateinantys tėveliai su vaikučiais, bei užeinantys svečiai. Džiaugiamės, kad STEAM  etnokultūriniame projekte ,,Kaziukas pražydo – paukštukai sugrįžo” ugdytiniams sudalyvauti nesutrukdė net ligos, keletas vaikų kūrė gėlytes su tėveliais namuose.

 

 

 

 

 

 

 

2024 m.  vasario 5-15 dienomis įstaigoje įgyvendinome pilietiškumo ugdymo projektą ,,Tėvynė mano širdelėje”. Įgyvendinami projektą siekėme supažindinant  vaikus su šventės prasme ir Lietuvos simboliais, ugdyti laisvės suvokimo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo pradmenis. Įstaigoje projekto metu ikimokyklinio ugdymo mokytojai, specialistai organizavo ir su vaikučiais vykdė įvairias veiklas – vaikai pasitelkę STEAM metodus kūrė Lietuvos pilis, darželį papuošė sukurtų pilių paroda. Taip pat vaikai iš įvairių priemonių kūrė paveikslų ciklą ,,Lietuva mano akimis”, šie paveikslai taip pat papuošė darželio erdves. Veiklų metu vaikai eksperimentavo, kūrė trispalvius Lietuvos užrašus, visų grupių vaikučiai parengė ir pristatė muzikinius, žodinius ir kitokius sveikinimus Lietuvai. Projekto metu sukurtas vaikų sveikinimų filmukas.  Vasario 15 dieną visa lopšelio-darželio bendruomenė susirinko salėje, kur vyko koncertas ,,Skamba, skamba Lietuva”. Koncerto metu vaikai savo gimtinei skyrė gražiausius žodžius ir daineles, šokius.

 

 

 

Įgyvendinant 2023 m. veiklos plano uždavinį ,,Stiprinti ugdytinių fizinę ir psichinę sveikatą, veikiant gamtoje”, parengta elektroninė veiklų idėjų knyga ,,Ugdau(si) gamtoje”, kurioje sukaupta mokytojų ir mokytojų padėjėjų metodinė praktinė medžiaga apie patirtinį ugdymąsi gamtoje, kuri bendruomenės nariams suteikia praktinių veiklų galimybių plėtojant vaikų gebėjimus žaidžiant ir veikiant gamtoje.

Kauno r. Raudondvario lopšelis–darželis Riešutėlis idėjų knyga Ugdymas(is) gamtoje

 

 

 

2023 m. nuo lapkričio 10 d. iki  gruodžio 14 d. vyko  darželio projektas ,,Visi vaikai turi talentą”, kurio tikslas atskleisti įstaigos ugdytinių ypatingus gabumus. Projekto metu grupių mokytojos organizavo tikslingas veiklas gabumams atsiskleisti. Ypatingų gabumų turintys vaikai pasirodė projekto renginyje ,,Mano talentas”.  Vaikai deklamavo eilėraščius,  dainavo daineles, grojo pianinu, pristatė  savo piešinius, nedrąsių vaikučių pasirodymus vaikai žiūrėjo per ekraną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m.  balandžio 3 – 21 dienomis vyko  lopšelio – darželio „Riešutėlis“  STEM  Velykų ir Atvelykio projektas „Rid rid margučiai“. Projekto metu vaikai kartu su mokytojomis ir tėveliais dalyvavo kūrybinėse edukacinėse dirbtuvėlėse, kūrė velykinius darbelius, Atvelykio atvirukus vaikų ir tėvelių parodėlei, eksperimentavo. Vyko įstaigos, socialinių partnerių ugdytinių ir mokytojų margučių, dekoruotų antrinėmis žaliavomis, gamtine medžiaga, paroda – konkursas „Savitas velykinis margutis“ Raudondvario bibliotekoje, už patikusį Margutį buvo galima balsuoti Facebook platformoje ir Raudondvario bibliotekoje. Laimėtojai apdovanoti Velykinio kiškio pyragais ir padėkomis už dalyvavimą. Projekto pabaigą vainikavo šventė vaikams „Zuikės ir Velykos“, kurioje vaikus aplankė Zuikienė ir Zuikutė.  Grupių vaikučiai su mokytojomis parengė darželio draugams Velykų tradicijų pristatymus, vėliau šoko, dainavo bei dalyvavo „Kino pavasario“ seanse, kurio metu vaikai žiūrėjo filmą „Margučių rytas“. Šis filmas apkeliavo daugiau nei 40 tarptautinių kino festivalių, pelnė daugybę prizų, diplomų ir 2008 m. apdovanojimą „Sidabrinė gervė“, kaip geriausias Lietuvos animacinis filmas. Vėliau visi išbandė savo jėgas zuikių bėgime, žaidė Velykų žaidimus. Na, o iki valiai prisižaidę, mėgavosi zuikių paliktomis gardžiomis dovanėlėmis. STEAM veiklų integravimas į projektą padėjo suteikti vaikams pažinimo, kūrybos ir bendrystės džiaugsmą, gilinti vaikų supratimą apie lietuvių liaudies šventės tradicijas bei papročius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. kovo 20 -24 dienomis Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis“ bendruomenė buvo suburta  bendrai kūrybai ir  įsitraukimui į ugdymo(si) veiklas, ieškant nestandartinių, kūrybiškų būdų, supažindinant vaikus su keturiomis stichijomis, projekte ,,Stichijos: Vanduo, Oras, Žemė ir Ugnis”.  ,,Drugelių“ grupės bendruomenė  domėjosi pagrindinėmis stichijomis, aiškinosi kaip jos visos veikia mūsų žemę. Atliko įvairius kūrybinius darbus bei eksperimentus. Vaikai tyrė oro buvimą ir nebuvimą. Sužinojo, kad oras yra bespalvis, lengvas ir užima erdvę. Jis neturi spalvos, kvapo ir skonio. Visiems gyviems organizmams reikia oro, kad galėtų išgyventi. Žaidė Kahoot žaidimą įtvirtindami įgytas žinias. „Žiogelių“ grupės vaikai domėjosi pavasario orų reiškiniais, oro stichija. Diskutavo apie tai, kad ne tik mums, bet ir visiems gyvūnams, paukšteliams bei augalams reikalingas švarus oras. Aptarė, kaip svarbu gyventi tvarkingai, rūšiuoti atliekas, kad jos neterštų oro ir galėtume džiaugtis tik maloniais kvapais. Atlikę bandymus su žvake, vandeniu, sužinojo, kad net žvakei reikia oro ir ją uždengus stiklainiu, ji negali degti. Tuo patys įsitikino pabandę, užsičiaupę ir užkimštomis nosytėmis, įkvėpti. Siekė išsiaiškinti, ar gali vanduo išbėgti iš apversto stiklainio, uždengto popieriaus lapeliu. Šis smagus netikėtumas skatino vaikų susidomėjimą supančiu pasauliu, bet tai fizikinis dėsnis, apie kurį daugiau vaikai sužinos mokykloje. Sužinojo, kad griaustinis kyla susidūrus šiltam ir šaltam orui. Pabandė patys jį sukelti pasinaudoję specialiu muzikiniu instrumentu. ,,Varliukų“ grupės vaikai aiškinosi, kas yra ” Vandens apytakos ratas”. Vaikai atliko eksperimentą ,,Pūkuoti debesys”. Ant vandens purškė putas ir su pipete, prisispaudę mėlynos spalvos vandens, lašino ant putų debesėlio – stebėjo, kaip lašeliai prasiskverbia pro putas, bei kaip dažai skaidosi šaltame vandenyje. Kitas eksperimentas” Judantis guašas”. Su pipetėmis lašino spalvas į karšto ir šalto vandens stiklines. Stebėjo, kuriame inde dažai greičiau išsiskaido ir kodėl. Kitas eksperimentas  ,,Mobetų kalnas” – į pilną stiklinę vandens mesti monetas. Stebėti, kas atsitinka, kodėl vanduo neišsilieja ir kas jį sugeria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. nuo  vasario 27 iki kovo 10 d. darželyje buvo vykdomas STEAM etnokultūrinis projektas ,,Kas rišo, lipdė, kepė – Kaziuko mugėn vežė?”.  Šio projekto metu, senovės amatų pažinimas ir jų išbandymas vyko pasitelkiant STEAM ir mąstymo mokyklos elementus.  Grupėse buvo įrengtos amatukų dirbtuvėlės  – lipdytojų, tekstilinkų, rišėjų, pynėjų, vilnos vėlėjų,  ir žolininkų. Na, o STEAM etnokultūrinis iššūkis – žinant amatų atlikimo technikas, panaudoti antrines žaliavas bei puoselėti ,,zero waste” idėjas, sukurti buičiai reikalingus rakandus (krepšelius, dėžutes, lipdinius, verbas, atvirutes ir t.t.)  Kiekvienos dirbtuvėlės savo amatą pristatė ne tik sukurdamos darbelius, bet ir ,,burbulų” mąstymo žemėlapius. Ugdytiniai turėjo galimybę ne tik apžiūrėti, paliesti, pasidžiaugti, bet ir išsiaiškinti, iš ko ir kaip pagaminti amatukų dirbtuvėlių  gaminiai. Dirbtuvėlese svečiavosi ir tėveliai, taip įsitraukdami ne tik į projektą, bet ir  ugdymo(si) veiklas.

 Naudodamiesi įvairiomis žodinėmis, vaizdinėmis priemonėmis, ugdytiniai aiškinosi, iš kur kilo Kaziuko mugės šventė ir kas yra tas Šv. Kazimieras. Vaikai mokėsi patarlių, priežodžių apie darbą, aiškinosi jų prasmę, mėgdžiojo liaudiškus pašmaikštavimus, įvairiu tempu mokėsi sakyti greitakalbes, žaisti lietuvių liaudies ratelius – žaidimus, žaidinimus. 

Na, ir žinoma, įgyvendinant ugdymo ,,be sienų” idėją, ugdytiniai turėjo galimybę apsikeisti grupėmis – rišėjai keliavo pas pynėjus,  vilnos vėlėjai pas žolininkus, lipdytojai pas tekstilininkus- ir atvirkščiai. O šių mainų dienelę visus amatukų  dirbtuvėlių darbštuolius ir darbštuoles aplankė Kaziukas ir Kazytė, su riestainių karoliais ir kitokiais paslaptingos pintinės monais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 metų vasario 6-17 dienomis  Kauno r. Raudondvario lopšelyje- darželyje „Riešutėlis“  įgyvendintas projektas „ Lietuva vaikų delnuose“.

 Projekto metu mažieji supažindinti su Vasario 16-osios šventės prasme, .skatintas tautinis ir istorinis vaikų savimonės ugdymasis, vaikai buvo  mokomi kaupti patirtį bei žinias apie savo krašto  istoriją, supažindinti su Lietuvos valstybės simboliais (vėliava, herbu, himnu), suburta lopšelio-darželio bendruomenė, kuriant piešinius bei sveikinimus Lietuvos gimimo dienos proga. Projekto veiklų metu  ugdėme  vaikų patriotiškumą, kūrybiškumą taikant STEAM metodus, išradingumą, skatinta savitai perteikti idėjas bei sumanymus, surengta darželio bendruomenės Vasario 16-osios šventė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio filmukas:

 

 

2022-11 -07 – 2022-11-25 dienomis Kauno r. Raudondvario lopšelyje darželyje ,,Riešutėlis” vyko vizualaus mąstymo STEAM projektas „Grupės valstybė“. STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis vaikų kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Šiandien ir ateityje bus svarbūs ne faktai, bet įgūdžiai, tad mokymas turėtų būti pagrįstas kritiniu mąstymu ir padėti įtvirtinti žinias. Būtent todėl svarbu išgirstą teoriją iš karto pritaikyti  praktiškai ir patiems išsiaiškinti, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Projekto metu “Bitučių” grupės vaikai susipažino su įvairių šalių vėliavomis, pavadinimais, herbais, sužinojo kaip ir kam yra kuriami šie valstybės simboliai. Ugdytiniai stengėsi susikurti savo grupės atriburiką, sugalvojo pavadinimą ,,Darželio sala”, sukūrė savo valstybėlės herbą ir vėliavą. Visi ugdytiniai kūrė savo įsivaizduojamus valstybės simbolius, o vėliau vyko rinkimai tinkamiausių mūsų valstybėlės simbolių. Pavadinimą “Darželio sala” pasiūlė ugdytinė ir paaiškino kodėl šis pavadinimas yra tinkamiausias: -“Juk pasaulis yra didelis, o mūsų darželis mažas, o darželio grupė dar mažesnė” .Šūkis : “Mes bitutės, mes darbštuolės dirbam, plušam ir šėliojam”!!!  Ankstyvojo ugdymo ,,Vabaliukų” grupės vaikučiai sukūrė vėliavą iš ,,vabaliukų” ir sugalvojo šūkį -,,Makalai-tabalai susirinko vabalai”. Priešmokyklinio amžiaus  ,, Drugelių ‘‘ grupės vaikais dalinomsi mintimis, kas yra valstybė, ką kiekviena valstybė turi (vėliavą, himną, herbą, įstatymus). Peržiūrėjo ir aptarė  kokios valstybės skirtingos ir kokie jų atributai. Dalinosi idėjomis kurdami mūsų grupės herbą, vėliavą,  pavadinimą ir taisykles.. Kiekvienas vaikas piešė kaip jis įsivaizdavo savo grupės herbą ir vėliavą. Balsavimo būdu išrinkta labiausiai tinkama ir atspindinti  grupę atributika. Priešmokyklinės ,,Boružiukų” grupės vaikai diskutavo, ko reikia valstybei sukurti (saulės, dangaus, žemės, medžių , bet svarbiausia pasak Gražinos- žmonių). Vaikai kūrė įsivaizduojamą herbą. Kūrė Boružiukų valstybėje  Boružiškių miestelį, kurioje pagrindinė gatvė Boružiukų 🙂 Simonui buvo svarbu miestelyje pastatyti darželį, Sofijai – grožio saloną, Martynui, Germantui ir Ignui V.- zoologijos sodą, Barborai A., Tėjai ir Godai- dangoraižį namą, kuriame visos gyvens; Emiliui ir Arijui- policiją. Žaisdami vaikai patyrė, kodėl reikalinga policija miestelyje? Kodėl statomi kelio ženklai ( pvz.: greičio ribojimo, vykdomų kelio darbų ir pan.)? ir t.t. Džiugu, kad projektas vaikus įtraukė, skatino mąstyti, ką dar miestelyje galima būtų pastatyti ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m.  balandžio mėnesio 11 – 27 dienomis lopšelyje – darželyje ,,Riešutėlis” vyko velykinis įstaigos projektas ,,Rid rid margučiai”, kurio metu vaikai kartu su mokytojomis aktyviai ruošėsi Šv. Velykoms bei Vaikų Velykėlėms. Grupėse vyko pokalbiai apie  šių švenčių tradicijas, papročius, pasitelkę vizualinį mąstymą vaikai kūrė velykinius darbelius, dalyvavo margučių marginimo edukacijose, pasitelkę STEAM metodą, kūrė didelio formato, bendrą grupės kūrybos velykinį margutį  parodėlei „Velykų kiaušinis“, puoštą tradiciniais lietuvių liaudies margučių raštais.  Balandžio 27-osios rytmetį projektą užbaigė Riešutėlio bendruomenės dalyvavo šventėje „Velykų sulaukus“, kurioje vaikus aplankė ilgai lauktas pavasaris kartu su Velykų zuikučiu. Jie vaikams priminė šių švenčių prasmę, papasakojo margučių marginimo istoriją, visi drauge smagiai leido laiką dainuodami, šokdami, mindami mįsles bei žaisdami.

 

 

 

 

 

 

 

2022 metų vasario 14 – 18 dienomis  Raudondvario lopšelyje – darželyje ,,Riešutėlis“ vyko pilietiškumą ugdantis įstaigos projektas ,,Mažoje širdelėje daug meilės telpa“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo vasario 16- osios dienai paminėti. Projekto tikslas – sudominti vaikus šalies istorija, ugdyti tautiškumo ir bendruomeniškumo jausmą.  Mokytojos įvairiomis inovatyviomis vaizdinėmis  priemonėmis supažindino vaikus su Vasario 16-osios dienos prasme, įvykiais ir pilietiniu jausmu. Buvo vykdytose kūrybinės Lietuvos vėliavėlių gaminimo dirbtuvėlės, kuriomis vaikučiai papuošė ugdymo įstaigos kiemą. Salėje vyko atskirų grupių muzikiniai pasirodymai – sveikinimai Lietuvai. Apjungus įstaigos bendruomenę vyko kūrybinės STEAM dirbtuvės ,,Dovana Lietuvai”, kurių metu vaikai Vasario 16-osios tema laisvai pasirinktomis meninėmis ir kitomis medžiagomis, kūrė kūrybinius darbelius – dovanėles ,,Lietuvai”.

Labai svarbu, kad vaikai nuo pačių mažiausių dienų suvoktų Lietuvos nepriklausomybės svarbą kiekvienam žmogui. Tai šventė, kurios išskirtinis prasmingumas tautai ir valstybei reikalauja ir išskirtinio dėmesio, todėl mūsų įstaigos bendruomenė stengiasi kuo suprantamiau ir įdomesnėmis formomis perteikti kiekvienam vaikui meilę savo Tėvynei. Tikime, kad projekto metu vykdytos  veiklos ugdytiniams paliko nemažai prisiminimų, mokė gerbti ir mylėti savo kraštą, ugdytis pilietiškumą.

Valstybės piliečiu tampame – tik gimus. Jo pilietiškumas, kaip žmogaus asmenybės savastis, pradeda formuotis nuo pat jo atėjimo į šį pasaulį. Mūsų šalies istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. lapkričio 15-30 dienomis įstaigoje vyko pozityvios psichosocialinės aplinkos įstaigos projektas ,,Pasidalinkime draugyste“, kurio tikslas – gerinti darželio bendruomenės socialinę emocinę sveikatą ir gerovę, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių. Pirmo etapo metu buvo vykdoma apklausa žodžiu, kai tiek įstaigos darbuotojai tiek ugdytinai turėjo atsakyti į klausimą „Draželyje aš gerai jaučiuosi, kai…“. Dauguma į klausimą atsakiusiu vaikų teigia, jog darželyje jie jaučiasi geriausiai, kai turi draugų, su jais draugauja, arba žaidžia. Kiek mažiau vaikų pabrėžia, kad ypač jiems svarbūs yra geri tarpusavio santykiai. Darbuotojai į klausimą atsakė tai pat pabrėždami gerus tarpusavio santykius, psichologiškai draugišką įstaigos mikroklimatą. Antrame etape vyko veikla įvertinant/įsivertinant savo būseną bei emocijas „Žinau, kaip jaučiuosi, galiu sau padėti“.  Vaikai, kartu su grupės suaugusiais tiek ryte, tiek vakare  darželyje stengėsi įvardinti ir papasakoti kaip jaučiasi, kodėl taip jaučiasi, buvo skatinamas įvardinti priežastis  jeigu vaikas liūdi, ar yra piktas. Diskusijų rate metu, kartu su vaikais buvo aptarta ką reikia daryti, kad pasijustų geriau.  Vaikai pasiūlė savo  idėjas, kaip galima sau padėti jei esi piktas, liūdnas : ” Pažaisti  vienam ir palaukti kol pyktis praeis”, ” Pastatyti lego pilį”, “Atsigerti vandens, arba šiltos arbatos”, “Paprašyti draugų, kad kartu pažaistų”, “Išsirėkti į pagalvę”. Vaikai  stengėsi parodyti savo emocijas panaudojant emocijų veidukus, taip pat stengėsi jas parodyti savo kurtuose portretuose. Trečiame etape įstaigos mokytojai su vaikais vykdė socialinė veikla ,,Jaučiu, kad galiu padėti”. Adventas-puikus metas padėti šalia esančiam jaustis saugiai, drąsiai, kiek įmanoma komfortabiliai. Todėl,  mokyojos pokalbių metu su vaikais aptarė būdus, kaip padėti, jei šalia esančiam draugui nedrąsu, nesiseka atlikti užsibrėžto tikslo, arba tiesiog aplankė liūdesys. Vaikai stojo  į „Draugystės traukinį“ ir skubėjo vieni kitiems į pagalbą…statant bokštą, dėliojant dėlionę ir t.t. Taip pat vaikai išmoko atsiklausti, ar visada jų pagalba pageidaujama. Vakarais mokytojos klausdavo vaikų ar pavyko pastebėti grupės draugus, kuriems reikia pagalbos, ar ją pasiūlėte, kaip jautėtės padėdami draugui. Ketvirtajame etape vyko susitarimų paieška, kurie stiprina draugiškus santykius. Vaikai kasdien mokėsi būti mandagūs ir pagarbūs su juos artimiausioje aplinkoje supančiais žmonėmis, reiškė dėkingumo jausmus, pagarbą. Vaikams buvo leista pajusti, kaip malonu pasisveikinti, padėkoti, jei reikia atsiprašyti ir pan. Šiuo etapu buvo įgyja bendradarbiavimo patirtis, pakartotas mandagaus elgesys grupėje tiek darželyje, tiek  viešose vietose. Vaikų darbeliai „Mandagumo žodeliai“ papuošė grupės erdves.

Projekto pabaigoje vaikai su suaugusiais rašė laiškus kitos grupės vaikams kviesdami draugauti, pasidalindami savo nuotykiais ir potyriais grupėje, klausdami, kaip sekasi, prašydami pagalbos…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinant 2021 metų veiklos plano priemonę, 2021-09-07 – 2021-09-10-01 laikotarpiu, Kauno r. Raudondvario lopšelyje – darželyje  „Riešutėlis“ vyko adaptacijos projektas „Sveikas, mano darželi!“ (2021-09-07 – 2021-09-10-01). Adaptacijos projekto tikslas buvo sukurti sąlygas, palengvinančias vaikų įsiliejimą į darželio gyvenimą, glaudžiai bendradarbiaujant su į naują aplinką ateinančių vaikų tėvais. Pirmame projekto įgyvendinimo etape buvo parengtas klausimynas, siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę ir pastebėjimus apie vaiko emocinę būseną ir taikytas priemones adaptacijos laikotarpiu (anketa pateikta per informacinę sistemą ,,Mūsų darželis“). Gauti rezultatai parodė, kad dažniausiai prisitaikymas prie darželio aplinkos vyko sklandžiai ir vaikai jau pirmą savaitę įsiliedavo į naują grupės aplinką. Keletui vaikų tai užtruko apie mėnesį laiko. Beveik visi tėveliai pasisakė turėję pakankamai informacijos apie vaiko adaptaciją. Tėvelių manymu, grupės ugdytojai pakankamai prisidėjo siekiant sėkmingo vaiko prisitaikymo prie naujos aplinkos, tuo pačiu tėveliai matydami nerimo ženklus vaikuose, prisidėjo taikydami situaciją lengvinančias priemones. Šiuo metu adaptacija praėjusi sėkmingai ir vaikai noriai eina į darželį. Tėveliai išsakė pastebėjimus, kad adaptaciją lengvina nuolatinis bendradarbiavimas su mokytoju, vaiko ir mokytojo emocinis ryšys, vaiko saugumas naujoje aplinkoje. Apskrito stalo diskusijoje ,,Patirtinių pedagogų efektyvių adaptacinių priemonių praktinis taikymas“ dalyvavę mokytojai pasidalino patirtimi apie sunkius adapacijos atvejus ir atrastus būdus jiems lengvinti. Diskusijos metu išryškėjo pastebėjimas, kad veiksmingiausia yra individuali adaptacija ir priemonės pritaikytos konkrečiam vaikui. Adaptacijos projekto organizatoriai, apibendrindami projekto metu vykusias veiklas, patirtis ir pastebėjimus, parengė rekomendacijas skirtas mokytojams ir tėvams.

Rekomendacijos adaptacijos laikotarpiui palengvinti.

 

 

 

 

 

 

2021 m. kovo mė. 29 d. – balandžio 12 d. darželyje vyko projektas „Velykos jau čia – bunda gamta“. Puoselėdama lietuvių liaudies tradicijas visa darželio bendruomenė pasitiko gražiausias pavasario šventes – Šv. Velykas bei Vaikų Velykėles. Vaikai, tėveliai, darželio mokytojos susibūrė į kūrybines dirbtuvėles, margino margučius, kūrė įvairiausiaus darbelius Velykų tema. vaikučiai gamino dovanėles bei šoko šokį savo krikšto mamytėms. Balandžio 2- ąją vykęs Šv. Velykų rytmetys grupėse neapsiėjo be gražių tradicinių žaidimų, dainelių, juoko ir šurmulio sulaukus svečiuose Velykės bei jos padėjėjo Velykų zuikučio.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 kovo 15 – 19 dienomis darželio ugdytiniai dalyvaudami įstaigos projekte “Amatų savaitė”  grupių mokytojų organizuotose edukacinėse dirbtuvėlėse susipažino su tradiciniais lietuvių amatais, galėjo išbandyti savo jėgas pynimo, rišimo, puodų gaminimo, verbų gaminimo, vaistingųjų žolelių arbatos virimo veiklose. Savo patirtį apie sužinotą amatą vienos grupės vaikai perdavė kitos grupės vaikams, taip išbandydami  įvairius amatus. Nepaisant įsiterpusio karantino, darželio bendruomenė prisiminė Šv. Kazimiero šventės tradicijas. Vaikučiai kartu su mokytojomis ir tėveliais kūrė, gamino įvairius dirbinius, o dalyvaudami grupėse vykusioje Kaziuko mugėje tapo aktyviais šventės dalyviais ir herojais, kurie kvietė pasidžiaugti savo kurtais dirbiniais ir darbeliais. Šventinėje prekyboje, mainuose atsiskleidė vaikų, mokytojų kūrybingumas, iniciatyvumas, etnokultūra tapo vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu.


 

 

 

 

 

 

2020 m. balandžio 14-19 dienomis, atsižvelgamos į neįprastas karantino sąlygas lopšelio – darželio “Riešutėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytojos  bendradarbiaudamos su ugdytinių tėveliais pratęsė šias gražias vaikų Velykėlių šventės tradicijas ir įgyvendino projektą “Vaikų Velykėlės”. Namuose vaikai su tėveliais aptarė šventei būdingas tradicijas ir papročius, žaidė žaidimus, šoko “Kiškių polką”, dainavo, kūrė šventės akcentus, gamino dovanėlę krikšto mamai, o kai kas ir krikšto tėčiui, kurias po to saugiu būdu jas padovanojo. Sukurta virtuali vaikų kūrybinių darbelių paroda “Dovanėlė krikšto mamai”, kurioje galite pasidžiaugti užfiksuotomis šventinėmis nuotaikomis ir vaikų pagamintais darbeliais. Tariame AČIŪ tėveliams už jų nuoširdžias pastangas siekiant darnaus vaikų ugdymosi! 🙂

Virtuali vaikų kūrybinių darbelių paroda “Dovanėlė krikšto mamai”

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Dovanele-krikšto-mamai.mov

Bendras nuotolinis šokis “Kiškių polka”

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/04/Kiškių-polka.mp4

2020 m. kovo 2-6 d. Raudondvario lopšelyje-darželyje ,,Riešutėlis” vyko projektas – ,,Kaziuko mugė”. Jo metu vyko edukacinės pamokėlės: Vabaliukų grupėje -,,Linksmieji sodinukai”, Drugelių grupėje-,,Vilnos burtai”, Žiogelių grupėje -,,Kaziuko ir Kazytės skanėstai”, Boružiukų grupėje – ,,Velykinė verba”, Varliukų grupėje – ,,Kaziuko pyragas”. Kovo 4 dieną vaikai šurmuliavo Kaziuko turguje grupėse, vieni pas kitus. Valiuta, kuria buvo perkamos mugės gėrybės – šypsena., vyriausieji prekiavo pinigais. Juk taip smagu dalintis, vaišinti, ragauti ir džiaugtis.

        

2020 m. vasario 10-17 dienomis įstaigoje įgyvendintas projektas ,,Trijų spalvų draugystė”. Projektas skirtas paminėti vasario 16-osios šventę. Projekto ,,Trijų spalvų draugystė” metu vaikai susipažino su Lietuvos simboliais – herbu, himnu, Lietuvos trispalve, gimtosios kalbos gražiausiais žodžiais. Taip pat vaikai domėjosi savo gimtojo miestelio – Raudondvario aplinka, lankė lankytinas miestelio vietas. Vasario 14 dieną įstaigos ugdytiniai dalyvavo akcijoje ,,Dovanoju vėliavėlę”. Akcijos metu sutiktiems Raudondvario gyventojams bei svečiams vaikai dovanojo savo gamintas trispalves, priminė, kokia svarbi šventė artėja. Vasario 17 dieną vaikai susirinko salėje, kur vyko rytmetys ,,Trijų spalvų simfonija”. Vaikai rytmečio metu dar kartą aptarė svarbią vasario16-osios šventės prasmę, dainavo daineles apie gimtąją Lietuvą, deklamavo eilėraščius apie gimtąją kalbą, šoko lietuvių liaudies šokį. Vyko ugdytinių piešinių paroda “Lietuvėlės spalvos”.

    

2020 m. sausio 20-24 dienomis darželyje vyko projektas skirtas triukšmo prevencijai “Ką kalba tyla?”. Tyla nekviečia apie save daug pasakoti. Tyla nori būti išgyvenama, ja reikia mėgautis. Ji neperša savo draugijos, o švelniai kviečia, prieina ir laukia, kol bus pastebėta.Neprabėkime pro šalį keturmyliais batais – gal tik švelniai priartinkime ant pirštų galiukų, kad jos neišgąsdintume ir neišsklaidytume.Ir būsime apdovanoti.(D.Žemaitytė). Tyliais, mažais uodo žingsneliais mūsų darželyje praėjo projektas ,,Ką kalba tyla” .  Vaikučiai išgirdo tylą, joje laisvai kūrė, žaidė relaksacinius žaidimus, dalinosi mintimis, kūrė tylos simbolį. Klausėsi įvairių garsų darželio ir lauko aplinkoje, analizavo kas juos sukelia. Džiaugiamės į projektą įsitraukusiais tėveliais, kurie vaikams papasakojo apie profesijas, kuriose reikalinga tyla.  Taip smagu augti ir kurti visiems kartu.

       

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą