Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, informaciją galima pateikti:

  • Jolantai Gaučienei, Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” direktorei, adresu Instituto g. 10 A, Raudondvario sen., Kauno r. telefonu (8-37) 549280, elektroniniu paštu riesutelis.direktorejg@gmail.com
  • Renatai Šereikienei, Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” direktorės pavaduotoja ugdymui, telefonu (8-37)549280, elektroniniu paštu setaner@gmail.com
  • STT ,,karštosios” linijos (visą parą) telefonu (8-5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” 2024-2026 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa 2024-2026 m.

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa 2021-2023 m.

2022 m. gruodžio 9 d. Kauno r. Raudondvario lopšelyje darželyje ,,Riešutėlis” paminėta antikorupcinė diena. Vaikai žiūrėjo mokytojų parinktus mokomuosius filmukus apie vaikų tarpusavio santykius, vertybes, sąžiningumą ir draugystė. Vaikai savo emocijas ir supratimą išreiškė popieriaus lape – piešiniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. gruodžio 9 d. Raudondvario lopšelis – darželis ,,Riešutėlis” buvo minima tarptautinė antikorupcijos diena. Mokytojų ir aptarnaujančio personalo apskrito stalo diskusijose buvo pristatytas pranešimas, darbuotojai kviečiami diskusijai ,,Atvirumo politika darželyje”. Raštiškos apklausos metu darbuotojas anonimiškai atsakius į pateiktus klausimus, išryškėjo, jog įstaigoje galima pastebėti darbuotojų darbinių ir asmeninių santykių korupcijos apraiškas. Prevencijai buvo pasiūlyta įsigilinti į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtą metodinę priemonę  apie antikorupcinę veiklą nuorodoje  https://www.stt.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija-stt/4917.  Priešmokyklinio ir vyresnio ikimokyklinio ugdymo grupėse mokytojos vedė veiklas ugdančias vaikuose pilietiškumą, atvirumą, taisyklių laikymąsi, bendrumo jausmą. Vyko veiklos ,,Sakau tiesą”, ,,Grupės taisyklės – saugus darželyje”, ,,Draugystė nepaperkama”.

Antikorupcinio pranešimo skaidrės: Pedagogas ir antikorupcinis švietimas

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą