Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai

Tel.: (8- 37) 549 280

El.p.: prevencija@raudondvarioriesutelis.lt

2021 m. gruodžio 9 d. Raudondvario lopšelis – darželis ,,Riešutėlis” buvo minima tarptautinė antikorupcijos diena. Mokytojų ir aptarnaujančio personalo apskrito stalo diskusijose buvo pristatytas pranešimas, darbuotojai kviečiami diskusijai ,,Atvirumo politika darželyje”. Raštiškos apklausos metu darbuotojas anonimiškai atsakius į pateiktus klausimus, išryškėjo, jog įstaigoje galima pastebėti darbuotojų darbinių ir asmeninių santykių korupcijos apraiškas. Prevencijai buvo pasiūlyta įsigilinti į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtą metodinę priemonę  apie antikorupcinę veiklą nuorodoje  https://www.stt.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija-stt/4917.  Priešmokyklinio ir vyresnio ikimokyklinio ugdymo grupėse mokytojos vedė veiklas ugdančias vaikuose pilietiškumą, atvirumą, taisyklių laikymąsi, bendrumo jausmą. Vyko veiklos ,,Sakau tiesą”, ,,Grupės taisyklės – saugus darželyje”, ,,Draugystė nepaperkama”.

Antikorupcinio pranešimo skaidrės: Pedagogas ir antikorupcinis švietimas

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą