Tarptautiniai projektai

2022 metų kovo 27 – balandžio 2 dienomis Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis” projekto koordinatorė direktorė Jolanta Gaučienė, logopedė Edita Katelienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Bobinaitė dalyvavo 4-jame mobilume Erasmus+ projekto – „Magic: Motivate Games, Increase Competences” (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„) mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais Italijoje, Avezzano mieste. Susitikime dalyvavo partneriai iš Rumunijos ir Turkijos. Makedonijos atstovai neatvyko dėl Covid-19 pandemijos susiklosčiusių kelionės reikalavimų.

Projekto partneriai lankėsi Avezzano miestelio ugdymo įstaigose – G. Cianciusi vardo darželyje, Borgo Pineta ir Via delle Industrie pradininėse mokyklose, bei A. Vivenza vidurinio ugdymo mokykloje. Visas 4 ugdymo įstaigas sieja organizacinė centralizuota valdymo struktūra.

Susitikimų metu, šalys partnerės aptarė rengiamos projekto knygos dizaino, turinio bei struktūros kriterijus. Taip pat, dalyvavo bendrose Workshop dirbtuvėse su įstaigų ugdytiniais bei mokytojais, žaisdami įvairius žaidimus – t.y. interaktyviuosius IKT taikymo žaidimus, tradicinius liaudies bei judriuosius žaidimus integruotus į veiklas lauko sporto aikštelėse. Džiugu buvo matyti, žibančias smalsumu Italijos vaikų akis, visiškai nebijančius užsienio kalbos barjerų, nes šio projekto kalba – žaidimas.

Lankytasi Rovere miestelyje įsikūrusiame Apeninų kalnuose, kuris dar yra garsus ir žinomas, kaip didžiausias Italijos Abruzzo regiono nacionalinis kalnų parkas. Čia taip pat veikia Edukacinis centras, siūlantis aktyviąsias patyrimines pamokas, ne tik skatinančias tausoti bei saugoti gamtą, bet ir ją pažinti natūralių ir skaitmeninių priemonių pagalba tiek viduje, tiek keliaujant kalnų takeliais. Projekto partneriai turėjo galimybę išmėginti gamtos pažinimo žaidimus lavinančius įvairius ugdytinių gebėjimus bei skatinančius ugdyti(s) kritinį mąstymą.

Vizito metu, taip pat lankytasi istoriniame Alba Fucens miestelyje, kuris buvo svarbus Romos kolonijai dar 303 m. Pr. M. E . Tai senovės Romos miestas Apeninų pusiasalio Velino kalno papėdėje, L ‘ Aquila provincijoje. Alba Fucens miestelis – garsusis archeologinis perlas, kurio amfiteatro griuvėsiai matę gladiatorių pasirodymus, dėl nuostabios akustikos yra vis dar naudojami pasaulinio garso koncertams ir kitiems renginiams. Aplankyta gražioji Celano miestelio kalnuose Piccolomini Celano pilis, turtinga savo istorija ir paslaptinguoju vaiduokliu. Na ir, žinoma, amžinasis Romos miestas, amžinoji Italijos sostinė. Šių turiningų pasivaikščiojimų metu, projekto partneriai ne tik turėjo galimybę labiau pažinti italų kultūrą bei istoriją, bet taip pat buvo įtraukti į interaktyviuosius pažintinius žaidimus.

Ir visai nenuostabu, jog Italija jau nuo seno žavi pasakiška gamta, neišsemiamais istorijos klodais, miesteliais, kurie tarytum visai netyčia yra įsikūrę Apeninų pusiasalio kalnų papėdėse, bei sudaro puikias natūralias sąlygas vaikams žaismingai ir aktyviai pažinti bei mokytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. kovo 8-13 dienomis įgyvendindama tarptautinio Erasmus + projekto „Magic: Motyvate Game, Increace Competence“ ( „Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas“ ) mobilumą Mokymo, Mokymosi ir Dėstymo tikslais  (trumpalaikiai mokinių grupių mainai) Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ bendruomenė įstaigoje sutiko projekto partnerius iš Rumunijos ir Šiaurės Makedonijos.  Projekto partneriai Iš Turkijos ir Italijos nedalyvavo šiame mobilume dėl COVID-19. Veiklose jie dalyvavo nuotoliniu būdu. Projekto koordinatorė, direktorė Jolanta Gaučienė darželio salėje pasveikino svečius, pristatė vizito programą, o mažieji ugdytiniai, apsirengę tą šalį atspindinčiais drabužiais, pristatė pasirodymą valstybių partneriams. Projekto partneriai susipažino su lopšelio-darželio „Riešutėlis“ ugdomosiomis aplinkomis, ugdomojo proceso organizavimu, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo ypatumais. Projekto partneriai mokyklinio (pradinio) amžiaus vaikai  kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytojų organizuotose veiklose, bendrose veiklose atliko užduotis apie žaislus ir žaidimus su jais. Didelio susidomėjimo sulaukė Senovinių žaislų paroda, kurią surengti padėjo darželio vaikučių tėveliai.  Vizito metu svečiai susipažino su Lietuvos žaislų istorija, pristatė savo šalies žaislų istorijas. Vyko edukacinės veiklos su moliu, gintaru, siūlais, drauge su ugdytiniais mokytojai statė savo šalies įžymias pilis iš antrinių žaliavų.. Aplankėme Vilniaus žaislų muziejų, Trakų pilį, Raudondvario dvarą, Laisvalaikio ir užimtumo centrą Oplia. Nuoširdus ir pasiaukojantis visos lopšelio-darželio „Riešutėlis“ bendruomenės darbas paliko

https://youtu.be/4bAdFslqsyc?list=PLFXJT1-hQlMyoq0XmkoXj-u8sDCYImHWU

2019 metų gruodžio 1-7 dienomis  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“projekto koordinatorė direktorė Jolanta Gaučienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Šulmeister buvo išvykusios Erasmus+ projekto „Magic: Motivate Games, Increase Competencesw“ (Magija : Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas„) partnerių susitikimą mokymo, mokymo(si) ir dėstymo tikslais  Rumunijoje Sibiu mieste. Projekto partneriai rumunai priėmė savo gimnazijoje „Ion Luca Caragiale“, kuriai vadovauja profesorius Simion Constantin Pomulus. Susitikimuose dalyvavo mokyklų ir darželių atstovai iš Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Italijos. Stebėjome veiklas, dalinomės patirtimi apie ugdymą grįstą žaidimu. Bendradarbiaujant rengėme veiklų (pamokų) planus, kiekviena valstybė pristatė savo edukacinę sistemą, jos ypatumus. Penktą dieną vykome į vaikų darželį Nr. 33, Sibiu mieste, kuriame turėjo galimybę susipažinti su vaikų ugdymo procesu ir įstaigos veikla pagal valstybės švietimo politikos  reglamentuojamus dokumentus. Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su tėvais, jų įtraukimas į ugdymo procesą, veiklas, tradicijų perdavimas vaikams kasdieninėje ugdytinių veikloje, edukacinės veiklos už įstaigos ribų ir ugdymas per kompetencijas, atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius. Pedagogas skiriama daug laiko kasdieniniam grupės veiklos planavimui, ugdytinių vertinimui.  Darželio politika – kaip mes galime pasiekti savo siūlomus tikslus? Per žinias, projekciją, įgyvendinimą, skatinimą, meistriškumą, elgesį, paskatas. Įstaiga vadovaujasi prancūzų pedagogo Maurice Debesse filosofija:  „Palaimintas vaikas, kuris kiekviename savo kelionės etape susiduria su auklėtoju, galinčiu palaipsniui suteikti jam stiprybės ir impulso, reikalingo visapusiškam jo, kaip žmogaus, likimui užpildyti“.

Tokio lygio projektas įstaigoje yra pirmas, keliantis iššūkių, o taip pat ir unikalių galimybių tobulėti. Jau 2020 metų kovo mėnesį partneriai  bus priimami mūsų įstaigoje.

Laimėtas Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “Magija: Motyvuokime Žaidimu, Ugdykime Kompetencijas”

2018 m. gruodį Kulautuvos jaunimo centras su Raudondvario lopšelio-darželio “Riešutėlis” ir kitais partneriais teikė paraišką ir laimėjo finansavimą ES Socialinio fondo. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 m. amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą Kauno rajono Kulautuvos, Batniavos, Raudondvario ir Vilkijos seniūnijose. Įgyvendinamos veiklos orientuotos į konkrečių fizinio aktyvumo priemonių, skirtų tikslinei grupei (vaikams iki 18 m.) Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario seniūnijose diegimą. Veiklos apima: jogos užsiėmimus ikimokyklinio amžiaus vaikų grupei; gatvės šokių, treniruoklių, veiklų vandenyje ir prie vandens, paplūdimio tinklinio bei diskgolfo užsiėmimus moksleiviams. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus organizuojamos Sveikatingumo dienos (Raudondvario ir Vilkijos gimnazijose, Batniavos DC ir Kulautuvos pagrindinėje mokykloje). Numatomas rezultatas – į projekto veiklas įtraukta 700 vaikų iki 18 m. 2020 metais planuojama įstaigoje organizuoti jogos užsiėmimus darželio vaikams.

2019 m. lakričio 11-15 dienomis Varliukų grupės vaikučiai dalyvavo tarptautiniame projekte “Šiaurės šalių bibliotekų savaitė”. Savaitės metu vaikučiai susipažino su įvairia šiaurės  šalių vaikų literatūra. Varliukų grupėje bendradarbiaujant su Raudondvario biblioteka buvo surengta knygelių paroda – vaikai susipažino su “Trolių Mumių “, “Malulės Mū” serijos knygelėmis, “Pepės Ilgakojinės” bei kitomis knygomis. lapkričio 11 dienos rytą Varliukų grupėje vyko garsiniai knygos “Pepė Ilgakojinė” ištraukų skaitymai žvakių šviesoje, vaikai plačiau susipažino su pagrindine knygos heroje – išdykusia mergaite Pepe. Taip pat vaikai klausėsi skaitomų ištraukų ir iš kitų knygelių, ypatingai domėjosi Mumių serijos knyga bei jos herojais, kūrė įvairius teminius darbelius pagal knygelių ištraukas. Dėkojame Raudondvario bibliotekos filialui už bendradarbiavimą.

    

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą