„Bitučių“ grupė

,,Bitučių” grupėje ugdomi 3 m. vaikai. Didelį dėmesį skiriame pasakų knygoms, jų vartymui ir skaitymui. Vaikas, tyrinėdamas knygą, atranda ne tik pažįstamus, bet ir naujus reiškinius, stebėdami knygų iliustracijas mokomės tarti naujus žodžius, pasakoti, atsakyti į užduodamus klausimus, apibūdinti. Knygų skaitymas plečia vaiko žodyną, ramina, teikia saugumo jausmą. Mūsų lūkesčiai – tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir bendravimo su ugdytinių tėvais, domėjimosi vaiko ugdymu ir pasiekimais, aktyvaus tėvų įsitraukimo į vykstančius renginius. Skatinam vaikus aktyviai veiklai – tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti informaciją, stebėti savo veiksmų pasekmes. Palaikome vaikų iniciatyvas reiškiant savo nuomonę. Didelį dėmesį skiriame vaikų emocijų pažinimui, tyrinėjimui, mokomės suprasti savo jausmus ir juos tinkamai išreikšti. Ugdomosios veiklos siejamos su mus supančia natūralia gamta, todėl daug laiko praleidžiame gamtos apsuptyje, gryname ore. Pasivaikščiojimų, išvykų metu taikome STEAM elementus. Ugdymo/si aplinkoje naudojame išmaniąsias interaktyvias „Bitutes”, lentas ir kt. Dalyvaujame respublikiniuose ir  tarptautiniuose eTwinning projektuose.

Mūsų tikslas – išgirsti ir suprasti kiekvieną vaiką, sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai jaustųsi ramūs ir saugūs, atskleisti kiekvieno vaiko individualius poreikius, galimybes, pomėgius.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą