IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programos gairės, ŠMM. 2023

Ikimokyklinio ugdymo gairės

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” ikimokyklinio ugdymo programa ,,Tvarios vaikystės takeliu”, 2023.

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio Riešutėlis ikimokyklinio ugdymo programa Darnios vaikystės takeliu

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE, © Nacionalinė švietimo agentūra, 2022

Smurto ir patyčiu prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” rekomendacijos tėvams.

Rekomendacijos adaptacijos laikotarpiui palengvinti.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą