Planavimo dokumentai

KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ IR VIDAUS DARBO ORGANIZAVIMO DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2015/01/Darbo-organizavimas-ekstremalios-situacijos-metu.pdf

KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ IR VIDAUS DARBO ORGANIZAVIMO DĖL PASKELBTO KARANTINO COVID-19 METU TVARKOS APRAŠAS

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/05/Tvarkos-aprašas_karantinas.pdf

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTATYMAI

LR ŠVIETIMO ĮSTATYMAS  2011 M. KOVO 17 D. NR. XI-1281

LIETUVOS HIGIENOS NORMA 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ 2016 M. SAUSIO 26 D. NR. V-93

 

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ STRATEGINIS PLANAS  2022-2024 M.

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio Riešutėlis 2022-2024 m. strateginis planas

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ 2022 M. VEIKLOS PLANAS

2022 m. veiklos planas

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ STRATEGINIS PLANAS  2019-2021 M.

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2021/09/Strateginis-Planas-_Riešutėlis-2019-2021.pdf

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ 2021 M. VEIKLOS PLANAS

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2021/02/Kauno-r.-Raudondvario-lopšelio-darželio-Riešutėlis-2021-m.-veiklos-planas-.pdf

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2015/01/2020-m.-veiklos-planas.pdf

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ 2019 M. VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA: Raudondvario lopšelio-darželio ,,Riešutėlis” direktoriaus įsakymu 2019m. kovo 18d. Nr. V-18

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2015/01/Riešutėlio-ikimokylinio-ugdymo-programa.pdf

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/05/Riešutėlis-Kokybės-samprata.pdf

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” PASIEKIMŲ VERTINIMO IR INFORMAVIMO SISTEMA

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2015/01/Vaiko-pasiekimų-vertinimas-įstaigoje-Riešutėlis.pdf

RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “RIEŠUTĖLIS” SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PAGALBOS ĮSTAIGOJE SISTEMA

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/08/Kauno-r.-Raudondvario-lopšelio-darželio-Riešutėlis-Specialiųjų-poreikių-pagalbos-įstaigoje-sistema.pdf

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą