Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų kurtų metodinių priemonių paroda-konkursas ,,Žaidžiu ir išdykauju, su matematika draugauju“.

Titulinis / Naujienos / Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų kurtų metodinių priemonių paroda-konkursas ,,Žaidžiu ir išdykauju, su matematika draugauju“.

 

2024 m. balandžio 1-30 dienomis  vyresnioji mokytoja Vaida Marcinkevičienė organizavo ir įgyvendino respublikinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų kurtų metodinių priemonių parodą-konkursą ,,Žaidžiu ir išdykauju, su matematika draugauju“. Organizuojant parodą-konkursą buvo siekiama skatinti aktyvų bei netradicinį matematinių gebėjimų ugdymą,mokytojai buvo kviečiami kurti metodines matematinio ugdymo(si) priemones, įtraukiant STEAM arba kitus netradicinius metodus. Organizuojant parodą-konkursą taip pat siekėme sudaryti sąlygas įdomiam ir netradiciniam ugdytinių matematinių gebėjimų lavinimui(si) ir ugdymui(si), skatinome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidą kuriant metodines priemones, plėtojome mokymąsi bendradarbiaujant. Iš viso parodoje-konkurse dalyvavo 22 respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai iš įvairių įstaigų. Mokytojai dalinosi savo kurtų metodinių priemonių aprašymais, nuotraukomis, dalijosi patirtimi, kaip dirbti su vienomis ar kitomis priemonėmis. Vėliau patys mokytojai balsavo už įdomiausią, vaikams patraukliausią, ugdymo(si) tikslus labiausiai atspindinčią priemonę.

Ja išrinkta Kauno r. Mastaičių mokyklos-daugiafunkcinio centro mokytojos Nerijos Štikovienės kurta metodinė priemonė ,,Du draugai”.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą